Programma's

Zorgen en samenleven

Zorgen en samenleven

Burgemeester Annemieke Vermeulen
Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving (inclusief handhaving bestemmingsplannen/vergunningen), vluchtelingen

Wethouder Eva Boswinkel
Werk, Inkomen en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg (Wmo), Inclusiviteit

Wethouder Rick Verschure
Sport en verenigingen, Vergunninghouders/statushouders, Implementatie Sport- en accommodatiebedrijf (1e portefeuillehouder)

Wethouder Jasper Bloem
Investeringsprogramma transformatie sociaal domein, Implementatie Sport- en accomodatiebedrijf (2e portefeuillehouder)

Lasten & baten

x €1000

91.221.800

45,8 %

24.545.200

12,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35