Inleiding

Inleiding

Uitvoeren coalitieakkoord ‘natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’

De komende vier jaar gaan we het coalitieakkoord uitvoeren. Uitgangspunt voor ons is dat we werken aan een  ‘Sterke stad en dorp met eigen identiteit en betrokken inwoners’. We zijn blij dat er weer meer financiële armslag is de komende jaren. Dat geeft ons de ruimte en de verantwoordelijkheid om stap voor stap het coalitieakkoord uit te voeren, de basis op orde te brengen en inwoners en partners de kans te geven om initiatieven te realiseren. We kijken er naar uit om samen met u de handen uit de mouwen te steken.
Beslissingen nemen we aan de hand van de volgende zes toetsstenen:

  1. Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?
  2. Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
  3. Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit?
  4. Is het ambitieus maar realistisch?
  5. Kunnen we het uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente?
  6. Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?

We zien drie strategische doelen in het coalitieakkoord die door alle programma’s heen lopen:

Kansengelijkheid, voldoende werk en sociale samenhang

We zetten in op kansengelijkheid: talenten optimaal inzetten door sterk onderwijs, vergroten van bestaanszekerheid en genoeg werk. We bieden mensen perspectief op zinvol werk; sterker dan voorheen leggen we verbinding tussen werk, inkomen, onderwijs, welzijn en zorg. We zetten in op het vergroten van de sociaal-economische veerkracht en weerbaarheid.

Duurzaam wonen, werken, leven, bezoeken, ondernemen en produceren

We willen dat Zutphen een aantrekkelijke, groene en toekomstgerichte gemeente is om te wonen en te werken. Voor jong en oud, voor mensen met verschillende achtergrond en inkomens. Met plek voor iedereen in alle woonwijken, met cultuur voor iedereen, met gevarieerde woonvormen, en met een aantrekkelijk buitengebied. We zetten vol in op vergroening en op groene en innovatieve energiebronnen. We willen dat de energietransitie rechtvaardig is: haalbaar voor iedereen.

Sterke, inclusieve buurten met eigen identiteit die door bewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt worden

We werken aan verbindingen tussen inwoners, organisaties en de gemeente om samen kansen te creëren die bijdragen aan het vergroten van betrokkenheid en samenhang, behoud en eventuele toevoeging van voorzieningen in de buurten. We geven inwoners meer invloed. Inwoners nemen en krijgen hun eigen verantwoordelijkheid in het vormgeven van hun leefomgeving.

In ons dagelijks werk, in de uitvoering van de wettelijke taken, in nieuwe opgaven en in de samenwerking met de partners houden we deze drie strategische doelen steeds voor ogen.  Zij maken ons verhaal, zij geven ons richting en inspireren om samen met u, de inwoners en ondernemers te werken aan een sterk Zutphen en Warnsveld.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35