Financiële begroting

Meerjarenbegroting 2023 - 2026

Meerjarenbegroting 2023 - 2026

Overzicht meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

Prognose baten en lasten

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten en lasten

Baten

188.621

180.404

194.716

193.736

192.745

183.937

Toevoegingen aan reserves

12.218

4.745

3.071

8.575

11.905

4.237

Mutatie reserves

-1.150

-384

1.220

-5.242

-8.624

-1.325

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

16.306

420

73

0

0

0

Incidentele toevoegingen aan de reserves

8.965

1.774

56

5.560

8.891

1.222

Incidentele mutatie reserves

-51

598

1.473

-5.062

-8.471

-888

Structureel resultaat

2.809

846

1.862

5.164

8.481

888

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35