Financiële begroting

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2023-2024

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2023-2024

2023

2023

2024

2024

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

9802001 Algemene reserve

0

0

500

0

5.516

0

0

0

Totaal algemene reserve

0

0

500

0

5.516

0

0

0

9803007 Reserve kantoorautomatisering

471

471

638

638

471

471

524

524

9803033 Reserve vervanging bedrijfsmiddelen

123

123

365

365

123

123

554

554

9803049 Reserve vervanging inventaris

37

37

136

136

37

37

138

138

9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad

74

74

174

174

74

74

174

174

9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol

0

0

6

6

0

0

6

6

9803116 Reserve kap.last Packagedeal

0

0

5

5

0

0

5

5

Bestemmingsreserves tbv egalisatie

9803091 Egalisatiereserve archeologie

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserves grondbedrijf

9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten

0

0

27

27

0

0

26

26

Totaal reserves grondbedrijf

0

0

77

27

0

0

26

26

2023

2023

2024

2024

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

12

12

0

0

12

12

0

0

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803056 Reserve mobiliteit

500

500

388

363

500

500

384

384

9803061 Reserve investering vastgoed

127

127

90

90

127

127

99

99

9803064 Reserve voor de sport

100

100

77

77

100

100

47

47

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

0

0

13

0

0

0

0

0

9803072 Reserve klimaatbeleid BANS

0

0

0

0

0

0

0

0

9803079 Reserve implementatie KTD bez.

0

0

0

0

0

0

0

0

9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)

0

0

0

0

0

0

0

0

9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw

0

0

0

0

0

0

0

0

9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer

0

0

0

0

0

0

0

0

9803098 Reserve uitkering AZC jeugdhulp

0

0

0

0

0

0

0

0

9803107 Reserve zero emissie stadslogistiek

0

0

0

0

0

0

0

0

9803113 Reserve ESF gelden

0

0

0

0

0

0

0

0

9803117 Reserve coronaeffecten

0

0

775

0

0

0

0

0

9803122 Reserve betaalbare woningen

0

0

90

0

0

0

35

0

Totaal overige Bestemmingsreserves

930

930

1.667

688

930

930

682

647

Totaal reserves

3.071

3.014

4.291

2.762

8.575

3.014

3.332

2.834

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35