Financiële begroting

Inleiding

Inleiding

Financieel perspectief

bedragen x € 1

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Saldo programmabegroting 2021

391.800

1.833.600

3.103.900

3.103.900

Effecten opgetreden na programmabegroting

- indexering

-2.256.200

-2.256.200

-2.256.200

-2.810.400

Subtotaal

6.321.500

10.069.100

13.479.100

7.088.400

Resultaat zonder nieuwe voorstellen

6.713.300

11.902.700

16.583.000

10.192.300

Voorstellen noodzakelijke aanpassingen

2.910.400

2.898.600

2.866.800

2.763.100

Totaal aangevraagde voorstellen

5.193.800

5.140.000

5.368.100

5.613.600

Begrotingssaldo na verwerking voorstellen

1.519.500

6.762.700

11.214.900

4.578.700

Technische mutaties

19.500

222.700

979.800

805.900

Herziening rekenmethode jeugd

-475.600

-111.000

1.095.500

Subtotaal mutaties

1.019.500

947.100

2.068.800

3.101.400

Saldo programmabegroting 2023 voor bestemming

500.000

5.815.600

9.146.100

1.477.300

Storten/onttrekking algemene reserve

0

5.515.600

8.846.100

1.177.300

Saldo programmabegroting 2023

0

0

0

0

Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35