Programma's

Politiek dichtbij

Politiek dichtbij

Burgemeester Annemieke Vermeulen
Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke vernieuwing, bestuurlijke samenwerking (regionaal, provinciaal en nationaal), justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en communicatie, verkiezingen, internationale contacten, Lokale democratie. Programma Organisatieontwikkeling

Wethouder Eva Boswinkel
Wijkgericht werken, wijkregie en Waterkwartier

Wethouder Sjoerd Wannet
B edrijfsvoering en dienstverlening, Inwonersparticipatie en herinrichting Stadhuis

Lasten & baten

x € 1000

5.755.000

2,9 %

474.700

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35