Financiële begroting

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Bedragen x € 1

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Wijkgericht werken

65.000

Kwartiermaker Energiehub De Mars

50.000

Instrumentarium betaalbaar wonen

50.000

Programmering Hanzejaar 2023

500.000

Nieuw parkeerbeleid

25.000

Website en burgerberaad over energietransitie

50.000

Onderzoek onderhoud gymzalen

35.000

Formatie in verband met uitbreiding taken

89.500

Jobcoaches

72.600

72.600

Intensiveringsbudget

101.900

Handhavingsspecialist

74.500

Consulenten WMO

145.100

Beleidsmedewerker Zutphense sportaccommodatie

66.700

66.700

Ondermijning

75.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

verhoging tarieven energielasten

500.000

Saldo baten en lasten

3.335.600

101.700

10.000

-

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35