Financiële begroting

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarig beeld reserves

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2023

vermeer-deringen 2023

vermin-deringen 2023

saldo begin 2024

vermeer-deringen 2024

vermin-deringen 2024

saldo begin 2025

vermeer-deringen 2025

vermin-deringen 2025

saldo begin 2026

vermeer-deringen 2026

vermin-deringen 2026

Saldo eind 2026

A. Algemene reserves

19.423

0

500

18.923

5.516

24.439

8.846

33.285

1.177

34.462

B. Reserves dekking kapitaallasten

9.418

1.735

2.048

9.105

1.735

2.161

8.679

1.735

1.990

8.423

1.735

1.694

8.464

D. Reserves grondbedrijf

5.838

0

77

5.762

0

26

5.736

0

26

5.710

0

26

5.684

Totaal reserves

58.481

3.071

4.292

57.260

8.575

3.332

62.503

11.905

3.282

71.126

4.236

2.912

72.450

Meerjarig beeld voorzieningen

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2023

vermeer-deringen 2023

vermin-deringen 2023

saldo begin 2024

vermeer-deringen 2024

vermin-deringen 2024

saldo begin 2025

vermeer-deringen 2025

vermin-deringen 2025

saldo begin 2026

vermeer-deringen 2026

vermin-deringen 2026

Saldo eind 2026

B. Voorzieningen van derden verkregen middelen

7.912

315

2.195

6.032

417

1.304

5.145

530

530

5.145

587

586

5.146

C. Grondbedrijf

3.294

3.294

3.294

3.294

359

2.935

Totaal voorzieningen

17.510

1.529

2.963

16.076

1.631

2.131

15.576

1.744

1.576

15.744

1.801

945

16.600

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35