Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid

Meer dan ooit is er behoefte aan ruimte om te wonen, te ondernemen en te recreëren. Maar voordat een gebied succesvol én duurzaam ontwikkeld kan worden, rijzen er tal van vragen. Bijvoorbeeld over planologie, kostenverhaal, milieuaspecten, grondzaken of over contractuele (samenwerkings)mogelijkheden.
Grondbeleid beschrijft waarom wij grond in eigendom hebben, waarom en hoe we grond verwerven, waarom grond van functie verandert en hoe we grond beheren en uitgeven. Onze uitgangspunten en werkwijze zijn vastgelegd in de Nota grondbeleid 2017, gemeente Zutphen.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35