Financiële begroting

Investeringsplan

Investeringsplan

Investeringplan 2023-2026

Investering

Bedragen x € 1

2023

2024

2025

2026

- mechanische ventilatie

153.800

160.900

193.600

177.200

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

575.000

1.074.000

Parkeerterrein Houtwal (achter politieburau)

620.000

Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan

575.000

Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid

500.000

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

210.000

Renovatie Hanzehof

400.000

Ontwerp stationsstraat

25.000

Veegmachines

176.000

177.500

Tractoren

68.000

76.000

Materieel sportvelden

96.600

Materaal begraafplaatsen

68.500

Overige materiaal

47.500

Automatisering, diverse investeringen

300.000

150.000

Investeringplan 2023-2026

Kapitaallasten

Bedragen x € 1

2023

2024

2025

2026

- mechanische ventilatie

153.800

11.800

26.000

39.000

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

28.800

35.300

78.900

91.000

Parkeerterrein Houtwal (achter politieburau)

20.700

27.900

27.600

27.400

Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan

19.200

25.900

25.600

25.400

Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid

16.700

22.500

22.300

22.100

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

42.000

44.000

43.500

43.000

Renovatie Hanzehof

20.000

24.500

24.400

24.100

Ontwerp stationsstraat

900

1.200

1.200

1.100

Auto's en vrachtauto's

47.100

69.400

99.500

100.800

Maaimachines

13.000

36.800

51.100

51.400

Materieel sportvelden

12.100

13.100

13.000

Materaal begraafplaatsen

8.600

9.300

9.200

9.100

Overige materiaal

9.500

10.000

9.900

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35