Programma's

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

(excl. toevoegingen reserves)

911

Geldleningen

913

Effecten

28

57

7

7

7

7

920

Belastingen

628

874

776

777

800

823

921

Algemene uitkering

922

Algemene baten en lasten

2.225

1.798

2.415

2.624

3.245

3.813

960

Overhead

17.821

18.409

20.206

19.983

19.661

19.233

Totaal lasten

20.702

21.138

23.404

23.391

23.713

23.876

Baten

(excl. toevoegingen reserves)

911

Geldleningen

-23

913

Effecten

-710

-645

-723

-723

-723

-723

920

Belastingen

-16.182

-14.454

-14.829

-14.829

-14.829

-14.829

921

Algemene uitkering

-105.520

-107.217

-117.799

-122.600

-125.766

-118.723

922

Algemene baten en lasten

-521

-137

-138

-138

-138

-138

960

Overhead

-516

-932

-799

-799

-799

-799

Totaal baten

-123.472

-123.385

-134.288

-139.089

-142.255

-135.212

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

7.673

951

711

6.226

9.557

1.888

Onttrekking reserves

-7.938

-1.947

-1.973

-1.236

-1.048

-788

Totaal mutaties reserves

-264

-996

-1.262

4.990

8.508

1.100

Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-103.036

-103.244

-112.146

-110.708

-110.033

-110.235

Lasten & baten

x € 1000

24.114.700

12,1 %

136.260.600

68,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35