Financiële begroting

Overzicht baten en lasten (2021 - 2023)

Overzicht baten en lasten (2021 - 2023)

Bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Politiek dichtbij

4.042

-879

3.163

4.624

-498

4.126

5.755

-475

5.280

Wonen en Leefbaarheid

44.733

-33.459

11.274

45.506

-30.294

15.212

50.088

-32.353

17.734

Werken en Leren

23.621

-4.678

18.942

24.941

-3.462

21.479

26.148

-3.754

22.394

Zorgen en Samenleven

83.704

-26.133

57.571

84.413

-22.766

61.647

90.542

-23.846

66.696

Totaal programma's

156.100

-65.149

90.950

159.484

-57.020

102.464

172.533

-60428

112.104

Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

0

-23

-23

0

0

0

0

0

0

Effecten

28

-710

-682

57

-645

-588

7

-723

-716

Belastingen

628

-16.182

-15.555

874

-14.454

-13.581

776

-14.829

-14.053

Algemene uitkering

0

-105.520

-105.520

0

-107.217

-107.217

0

-117.799

-117.799

Algemene baten en lasten

2.225

-521

1.704

1.657

-137

1.520

2.274

-138

2.136

Overhead

17.821

-516

17.305

18.409

-932

17.477

20.206

-799

19.407

Totaal Alg. dekkingsmiddelen

20.702

-123.472

-102.771

20.997

-123.385

-102.389

23.263

-134.288

-111.025

Onvoorzien

0

0

0

141

0

141

141

0

141

Totaal saldo van baten en lasten

176.802

-188.622

-11.821

180.621

-180.405

216

195.937

-194.715

1.220

Mutaties reserves

Wonen en Leefbaarheid

2.914

-1.567

1.347

2.765

-2.260

505

1.273

-1.619

-345

Werken en Leren

1.231

-908

323

447

0

447

406

0

406

Zorgen en Samenleven

399

-655

-256

399

-572

-173

680

-699

-19

Algemene Dekkingsmiddelen

7.673

-7.938

-264

951

-1.947

-996

711

-1.973

-1.262

Totaal reserves

12.217

-11.068

1.150

4.562

-4.779

-217

3.070

-4.291

-1.220

Resultaat

189.019

-199.690

-10.671

185.183

-185.182

0

199.007

-199.007

0

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35