Financiële begroting

Overzicht baten en lasten (2024 - 2026)

Overzicht baten en lasten (2024 - 2026)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Politiek dichtbij

5.162

-736

4.426

5.121

-745

4.376

5.121

-813

4.308

Wonen en Leefbaarheid

44.016

-26.690

17.326

40.346

-22.694

17.651

38.456

-20.843

17.612

Werken en Leren

26.775

-3.547

23.228

27.072

-3.546

23.526

27.346

-3.547

23.799

Zorgen en Samenleven

89.150

-23.674

65.476

87.870

-23.505

64.365

87.814

-23.522

64.291

Totaal programma's

165.103

-54.647

110.456

160.409

-50.490

109.918

158.737

-48.725

110.010

Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Effecten

7

-723

-716

7

-723

-716

7

-723

-716

Belastingen

777

-14.829

-14.052

800

-14.829

-14.029

823

-14.829

-14.006

Algemene uitkering

0

-122.600

-122.600

0

-125.766

-125.766

0

-118.723

-118.723

Algemene baten en lasten

2.483

-138

2.345

3.104

-138

2.966

3.672

-138

3.534

Overhead

19.983

-799

19.184

19.661

-799

18.862

19.233

-799

18.434

Totaal Alg. dekkingsmiddelen

23.250

-139.089

-115.839

23.572

-142.255

-118.683

23.735

-135.212

-111.477

Onvoorzien

141

0

141

141

0

141

141

0

141

Totaal saldo van baten en lasten

188.494

-193.736

-5.242

184.122

-192.744

-8.623

182.613

-183.936

-1.326

Mutaties reserves

Wonen en Leefbaarheid

1.273

-1.009

264

1.273

-1.050

223

1.273

-1.051

223

Werken en Leren

395

-463

-68

395

-410

-16

395

-334

61

Zorgen en Samenleven

680

-625

55

680

-772

-92

680

-739

-59

Algemene Dekkingsmiddelen

6.226

-1.236

4.990

9.557

-1.048

8.508

1.888

-788

1.100

Totaal reserves

8.574

-3.333

5.241

11.905

-3.280

8.623

4.236

-2.912

1.325

Resultaat

197.068

-197.069

-1

196.027

-196.027

0

186.849

-186.849

0

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35